www.eventkalendern.info

Eventkalender för Herbalife Team Swedens   
aktiviteter lokalt, regionalt, riks & internationellt

Om Du önskar få in öppna event på denna sida så skickar Du bara en flyer till event@ihw.se.
Gör det så tidigt som möjligt så att infon hinner landa hos alla medlemmar!

Genom att klicka på eventrubriken så får Du fram en sida som innehåller all känd information om respektive aktivitet just nu.

Denna sida drivs i syftet att hjälpa alla Herbalife Team Swedens medlemmar att på ett och samma ställe finna aktuell information om alla de öppna aktiviteter som arrangeras av och tillsammans med Herbalife Nutrition Sweden AB och Herbalife Team Swedens Strategi och Planeringsgrupp. 
                                                                                                                                             
danh@ihw.se