Fokusgrupp.info, här finns tips & utbildning för alla!

Ingen byggherre eller snickare bygger ett hus med bara en hammare och just därför försöker vi med dessa fokusgrupper visa ett mångfald av arbetmetoder och verktyg, alla lika bra om man trivs med dem.
Take the best and leave the rest är en grundregel i vår bransch, här lånar vi ideér och tips av alla som kommit lite längre än vad vi själva gjort.

What your body needs är ett material som Herbalife har tagit fram under sommaren 2018. Vi har gjort en fokusgrupp kring materialet och delat in det i tre pass.

Hösten 2017 gjorde vi en stor satsning på att utbilda alla i det flöde som man så framgångsrikt kör runt om i världen.
6 st Webinar kantat med hemuppgifter och dokumentation.

Om Du genomför hemuppgifterna och dessutom följer tipsen i denna webinarserie fullt ut, då kan vi garantera att Du får ett resultat som förvånar både Dig och Din omgivning!

Kör på och hör av Dig om vi kan hjälpa till!!

Det är viktigt att Du gör hemuppgifterna och redovisar dem till den upline som gav Dig tillträdeskoderna innan Du går vidare till nästa Webinar. Allt är gjort av en anledning och vi vill att Din business skall ta fart så fort som möjligt, men i den takt Du själv vill.

Allt material på denna sida är avsett för medlemmar Herbalife Team Sweden och vår förhoppning är att det hjälper oss alla att göra en så stor gemensam framgång att alla undrar vad vi gör :-) . 
Tillsammans kan vi växa och skapa marknadsandelar som är fantastiska men det måste ske på ett etiskt och riktigt sätt. En god atmosfär, relationsbyggande och kamratlighet är grundförutsättningen. Man skall ha respekt för att inte alla tycker som vi och acceptera allas åsikter, men man behöver inte nödvändigtvis ta dessa åsikter till sig. 
Lycka till med allt!!
//DanH